بیشتر از یک ماه

. . من به چشمهای بی قرار تو قول می دهم: ریشه های ما به آب شاخه های ما به آفتاب می رسد ما دوباره سبز می شویم! . . قیصر امین پور . 📷@studio.v.art

جدیدترین نظرات