بیشتر از یک ماه

. . یادم باشد عاشق کسی شوم، که شعر را بلد باشد ! کسی که بفهمد وقتی؛ ستاره را به چشمهایش، زمین را به آغوشش، و بهار را به بودنش تشبیه میکنم ! یعنی، دیوانه وار دوستش دارم ... . . مرتضی شالی

جدیدترین نظرات