بیشتر از یک ماه

. . بخند که خنده ي تو، دَمِ مسیحایي ست که زنده میکند مَنِ مُرده را...! . .سید محمدعلی صدری

جدیدترین نظرات