بیشتر از یک ماه

. . - آنتیگونه : تو تا حالا عاشق شدی؟ + تیرسیاس : عشق خطرناکه خانوم! - آنتیگونه : چرا؟ + تیرسیاس : چون نمیذاره از چیزایِ خطرناک بترسی...! . 📷@drawarose . نمایشنامه #آنتیگونه سوفوكل #madamekotrelchannel

جدیدترین نظرات