بیشتر از یک ماه

❤ . هدفاتون رو تو غم و غصه های روزمره گم نکنید... رویا که میشه داشته باشیم حتی اگر فردایی نباشه... @mehranyazdi @mehranyazdipic @rojescarf @adrocafe @imshadiii

جدیدترین نظرات