بیشتر از یک ماه

. . هی مینویسم پاک میکنم هی مینویسم پاک میکنم ، آخر با هزار دل دل و میشه نمیشه مینویسم : سلام خوبی؟ بعدم عین یه احمق منتظر میشم تا بگه : اتفاقا منم همینطور! . . . . @click__shop قاب هدیه ی زیبای

جدیدترین نظرات