بیشتر از یک ماه

. . تنهایی آدم ها، بزرگ است، خیلی بزرگ، شایدم به وسعت یک دریاست، اما برای پر کردنش یک لیوان محبت کافیست... . . #گابریل_گارسیا_مارکز 📷@studio.v.art

جدیدترین نظرات