بیشتر از یک ماه

. . و سرانجام کسی خواهد آمد و با مهربانی هایش به تو نشان خواهد داد که تو قبل از دیدن او اصلاً زندگی نکرده ای! . . نسرین بهجتی

جدیدترین نظرات