بیشتر از یک ماه

💛 بعضی چیزا یهو برات خیلی با ارزش میشن... مثل این انگشتر که دستمه، که یه راز کوچیکو تو خودش داره! یه راز کوچیک از من که ریز و جزئیاتش بمونه راز بین من و انگشتر... ولی کلا میخواد بگه تنهایی همیشه هم بد نیست... . یاد بگیریم خودمونو دوست داشته باشیم تا بقیه هم یاد بگیرن دوستمون داشته باشن😜

جدیدترین نظرات