بیشتر از یک ماه

. چه داند قدر دل هر بی‌روانی...!! . . مولانا . @chiamode.new

جدیدترین نظرات