بیشتر از یک ماه

. . رشکم آید که کسی سیر نگه در تو کند باز گویم نه که کس سیر نخواهد بودن... . . سعدى . 📷@studio.v.art

جدیدترین نظرات