بیشتر از یک ماه

... نگفتمت نرو؟! ... نگفتمت که اين جماعت جريده با خط و ردِ وحشیِ نگاهت غريبه اند؟!.... . 📷@studio.v.art . پ.ن:قسمتی از یه آهنگ...

جدیدترین نظرات