بیشتر از یک ماه

. . از فرداش دیگه نشد از یادش منفک بشیم. هی نگاش کردیم، نشستیم روبه‌روش، هی از دور پاییدیم، واسش زیرلبی دوبیتی گفتیم... . #رادیو_چهرازی . عکاس/دلبر:@drawarose

جدیدترین نظرات