بیشتر از یک ماه

. . دردم این است که من بی تو دگر از جهان دورم و بی خویشتنم تا جنون فاصله‌ای نیست از اینجا که منم... . . مهدی اخوان ثالث . 📷@drawarose ❤🌿

جدیدترین نظرات