بیشتر از یک ماه

. هیتلر موسلینی استالین ناپلئون همه احمق بودند ! کدام مرد عاقلی بجای بافتن موی معشوقه‌اش عمرش را صرف جنگ می‌کند ... . بیا ﺩﺭ ﻻﺑﻼى ﻭﺭﻗﻪﻫﺎى ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﻴﻢ ﻧﮕﺮﺍﻥِ ﺁﺑﺮﻭ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺵ؛ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻛﺘﺎﺏ نمىﺧﻮﺍﻧﺪ... . . ناهید افضلی . پ.ن:گویا به اشتباه به نام شاملوی بزرگ پخش شده . 📷@amirmohamadesl

جدیدترین نظرات