بیشتر از یک ماه

. کمه هر چی بگم که چقدر خوشحالم از داشتنتون... از لحظه های خوبی که تو تولدم برام ساختین... که داشتنتون می ارزه به کل دنیا... و شکر که شما رو دارم که مهرتون انقدر قلبمو گرفته که جای اضافه ای برای تلخی آدمای تلخ نمونده❤❤❤ پ.ن:مرسی از همه ی تبریکای قشنگتون، پست هایی که برام گذاشتین و تمام محبتایی که تک تک نمیشه اسم برد❤❤❤❤

جدیدترین نظرات