بیشتر از یک ماه

. . به مناسبت سال تبادل فرهنگی ایران و کره به دعوت سفیر کره با حضور سفرا و دیپلماتها و هنرمندان ایرانی از کالکشن قومی شهرزاد به طراحی سرکار خانم چیا جبری در منزل سفیر کره جنوبی رونمایی شد @chiamode.new @mehran_biparva

جدیدترین نظرات