بیشتر از یک ماه

. اگر نام مرا با الماس بنویسند یا ننویسند چه تفاوت؟ تو مرا بشناس تو مرا بخوان تو مرا دریاب‎ . . نادر ابراهیمی . .📷@studio.v.art

جدیدترین نظرات