بیشتر از یک ماه

در دانشگاه تهران فیلم به وقت شام رو دیدم از نظر تکنیکی و کارگردانی و احترام به مقام شهدا و کسانی که برای وطن جان دادند بسیار فیلم خوبی بود... واکنشم به سخنان ایشون در جشنواره فجر این بود که به شما اهمیت میدن....بین شما و کارگردانان دیگر تبعیض قائل میشن......امکانات و بودجه و تبلیغات و سیمرغ میدن...خداییش هم کارگردان خوبی هستید...پس علت معترض بودنتون چیست....پس جوانی که لنگ صد تومن برای ساخت فیلمش هست به کجا شکایت ببرد.......ولی همه اینها دلیل نمیشود که منکر این شد که به وقت شام فیلم خوبی نیست و یا اینکه ایشون کارگردان خوبی نیستن....و یااگه از من دعوت کنن قبول میکنم. فیلمهای ایشون تاثیر زیادی روی شخص من گذاشته ولی من قلب و زبانم یکیست..اگر در کسی که دوستش دارم هم ایرادی ببینم..حتما خواهم‌گفت...و این اتفاقا دلیل بر یکرنگی است...نه حزب باد بودن....اتفاقا از کسانی که همیشه یک تنه از یک چیز کورکورانه دفاع میکنند باید ترسید...قانون جهان قانون نسبی بودن همه چیزاست..یادمان باشد بیخودی کسی رو خدا نکنیم..در وجود همه ما خوبی هایی هست و نقایصی... من جمله ایشون در جشنواره رو نقد کردم نه فیلمشون و نه شیوه کارگردانیشون رو.......یاد بگیریم که عمیق تر به مسائل بنگریم....زمان نشان داد محکم پشت کسی ایستادن و یا با تمام قوا زیر پای کسی رو خالی کردن کار درستی نیست....یاد بگیریم متعادل باشیم......ریشه کسی رو نزنیم...منصف باشیم... شهدا هم برای همه مردم هستن.....باقی مردم مزدور نیستن....همه ما امنیتمون رو مدیونشون هستیم....... یاعلی

جدیدترین نظرات