روز پدردر منزل پدری👪
پدربهرام......اول از همه ممنون که درتمام دوران عمرم صدای بلند شما و مادر رو....ما بچه هات.... نشنیدیم......شاید علت صبوری و عصبی نبودن من همینه.......آقای گردوی من....خوجل موجل من...دردت به سر من....دآخه من قربون اون عینکت بشم که چون یادگاری منه همیشه به چشماتونه........قربون اون سادگی محضت بشم....قربون اون نون حلالی که سر سفرمون آوردی...قربونت برم که  از همه چیزت....پولت...سرمایه ت گذشتی ولی پاروی شرافتت و اصالتت نذاشتی....پدرمن یک ناسیونالیست واقعیه....وطنش رو قد تک تک ما بچه هاش دوس داره....و هرچی که میگه از صدق دل به تمام معناس....ما در دوران بلوغ یه خبطی کردیم و با شما هرروز سر هرچیزی کل کل انداختیم....آقا..همینجا...جلوی چشم هزاران نفر....میگم که ما غلط اضافی کردیم.....نفهم و بی عقل بودیم....پدر بهرام من....خواندن نهج البلاغه رو شما یادم دادی....خواندن تاریخ و جامعه شناسی رو....که هرکس هرچه گفت کورکورانه دنبال او نروم....که ابلهانه روشنفکر نباشم....
بهم گفتی که شجاع باشم و حرفم رو بزنم...گفتی که کسی که وطنش رو بفروشه.....در هر شرایطی آدم نیست.....و فرقی با حیوان ندارد.....ومن مثل تو عاشق مردمم و وطنم شدم
پدر...من از شما خیلی متشکرم💙💖
حتی سختی هایی هم که بهمون دادید..درس رشدبودو سازندگی روحمون
پدر...تو ساده ای و من سادگی تو رو در هیچ بشری در این سالها ندیدم
نه چون پدرمی....نه.
شما خیلی بزرگی....خیلی انسانی و خیلی به مادر من عشق دادی و مراقبش بودی.....بخاطر همه این سالها ازت ممنونم💖
بابای خوب و عزیزم...عمر وعزتت زیاد
الهی بدی و ذلت سر دشمنت بیاد
و در آخربا آرزوی شادی روح همه پدران رفته
روز پدر مبارک💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
بیشتر از یک ماه

روز پدردر منزل پدری👪 پدربهرام......اول از همه ممنون که درتمام دوران عمرم صدای بلند شما و مادر رو....ما بچه هات.... نشنیدیم......شاید علت صبوری و عصبی نبودن من همینه.......آقای گردوی من....خوجل موجل من...دردت به سر من....دآخه من قربون اون عینکت بشم که چون یادگاری منه همیشه به چشماتونه........قربون اون سادگی محضت بشم....قربون اون نون حلالی که سر سفرمون آوردی...قربونت برم که از همه چیزت....پولت...سرمایه ت گذشتی ولی پاروی شرافتت و اصالتت نذاشتی....پدرمن یک ناسیونالیست واقعیه....وطنش رو قد تک تک ما بچه هاش دوس داره....و هرچی که میگه از صدق دل به تمام معناس....ما در دوران بلوغ یه خبطی کردیم و با شما هرروز سر هرچیزی کل کل انداختیم....آقا..همینجا...جلوی چشم هزاران نفر....میگم که ما غلط اضافی کردیم.....نفهم و بی عقل بودیم....پدر بهرام من....خواندن نهج البلاغه رو شما یادم دادی....خواندن تاریخ و جامعه شناسی رو....که هرکس هرچه گفت کورکورانه دنبال او نروم....که ابلهانه روشنفکر نباشم.... بهم گفتی که شجاع باشم و حرفم رو بزنم...گفتی که کسی که وطنش رو بفروشه.....در هر شرایطی آدم نیست.....و فرقی با حیوان ندارد.....ومن مثل تو عاشق مردمم و وطنم شدم پدر...من از شما خیلی متشکرم💙💖 حتی سختی هایی هم که بهمون دادید..درس رشدبودو سازندگی روحمون پدر...تو ساده ای و من سادگی تو رو در هیچ بشری در این سالها ندیدم نه چون پدرمی....نه. شما خیلی بزرگی....خیلی انسانی و خیلی به مادر من عشق دادی و مراقبش بودی.....بخاطر همه این سالها ازت ممنونم💖 بابای خوب و عزیزم...عمر وعزتت زیاد الهی بدی و ذلت سر دشمنت بیاد و در آخربا آرزوی شادی روح همه پدران رفته روز پدر مبارک💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

جدیدترین نظرات