بیشتر از یک ماه

اقای رهبر قنبری رو از فیلم هنرمندانه اش میشناسم..پرنده باز کوچک برایم خیلی دوس داشتنیه که در فیلم کسی هستم که هنر و سلیقه براشون جایگاه داره...و همچنین محمدرضا مصباح عزیز و آقای حیدرقلی نازنین که تولید فیلم رو به عهده دارن و در نهایت تشکر از بهرنگ عزیز دزفولی عکاس هنرمند و دوست خوبم....امیدوارم بتونم خوب کار کنم @bermuda.ir

جدیدترین نظرات