سال نو مبارک💖💖💖💖💖💖💖💖
شهردار زنجان این روزها خونه ماس و به شدت درگیر حل مشکلات زنجان هستن🤣🤣🤣🤣
با احترام به همه مردم خوب زنجان و شهردار محترم این شهر..امیدواریم سال خوبی داشته باشین وشوخی سال نودوهفت ما روبه بزرگی خودتون ببخشید👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👦‍👦 کلا یاشاسین زنجان...آذربایجان...و همه جان✌✌✌✌✌ عشقن همه بیخوابا....به قول داداشمون پرروااا😂😂🤣🤣
بیشتر از یک ماه

سال نو مبارک💖💖💖💖💖💖💖💖 شهردار زنجان این روزها خونه ماس و به شدت درگیر حل مشکلات زنجان هستن🤣🤣🤣🤣 با احترام به همه مردم خوب زنجان و شهردار محترم این شهر..امیدواریم سال خوبی داشته باشین وشوخی سال نودوهفت ما روبه بزرگی خودتون ببخشید👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👦‍👦 کلا یاشاسین زنجان...آذربایجان...و همه جان✌✌✌✌✌ عشقن همه بیخوابا....به قول داداشمون پرروااا😂😂🤣🤣

جدیدترین نظرات