رادیو در ایام عید نوروز و شبکه مستند رو همیشه دوس دارم....این دوتا رسانه غریب ولی بسیار برنامه های خوبی دارن...مخصوصا شبکه مستند که با برنامه ایرانگردیش ترکونده....هرچی بیشتر ایرانو میشناسم...بیشتر غصه میخورم که چرا نشد که بشه...
ماه جاری

رادیو در ایام عید نوروز و شبکه مستند رو همیشه دوس دارم....این دوتا رسانه غریب ولی بسیار برنامه های خوبی دارن...مخصوصا شبکه مستند که با برنامه ایرانگردیش ترکونده....هرچی بیشتر ایرانو میشناسم...بیشتر غصه میخورم که چرا نشد که بشه...

جدیدترین نظرات