بیشتر از یک ماه

اگر خدا بخواهد...فقط اگر خدا بخواهد...خبرهای خوب کاری و سینمایی در راه است...امسال شاید بتونم اون کاری که همیشه دوست داشتم رو انجام بدم....فقط اگر خدا بخواهد... آقای رنجکشان عزیزمثل یک پدر....دلسوز و عزیز....همراه گروه و مصداق واقعی دست به خاک‌میزنن طلا میشه دعای مادر.....فقط چنین برکتی رو درزندگی انسانها میاره.. از حامد لشگری عزیزهم متشکرم

جدیدترین نظرات