محله گل و بلبل....سال گذشته این موقع یادش یه خیر...جایزه گرفتیم و چقدر بهمون چسبید...کار کودک همیشه شریف است و جای حرف نمیذاره..
کارگردان:احمد درویشعلی پور
تهیه کننده:مسلم آقاجان زاده
نویسنده:محمد درویشعلی پور
و حضور داریوش فرضیایی عزیز که قلب تمام کودکان کشور رو تسخیر کرده و بی چون و چرا در کار خودش شماره یکه و همینطور امیر محمد گل...عموپورنگ یه دونه ای و تکرار نشدنی
@ahmad_darvishalipour 
@moslemaghajanzadeh 
@mohammadhoseynkhalifeh 
@mohammaddarvish 
@dariushfarziaee 
@amirmohamadmotaghian
بیشتر از یک ماه

محله گل و بلبل....سال گذشته این موقع یادش یه خیر...جایزه گرفتیم و چقدر بهمون چسبید...کار کودک همیشه شریف است و جای حرف نمیذاره.. کارگردان:احمد درویشعلی پور تهیه کننده:مسلم آقاجان زاده نویسنده:محمد درویشعلی پور و حضور داریوش فرضیایی عزیز که قلب تمام کودکان کشور رو تسخیر کرده و بی چون و چرا در کار خودش شماره یکه و همینطور امیر محمد گل...عموپورنگ یه دونه ای و تکرار نشدنی @ahmad_darvishalipour @moslemaghajanzadeh @mohammadhoseynkhalifeh @mohammaddarvish @dariushfarziaee @amirmohamadmotaghian

جدیدترین نظرات