اکران اسرافیل در مشهد...مستانه مهاجر.....تهیه کننده این فیلم به همراه عواملش با فروش بلیطهای این فیلم تونستن سه زن زندانی رو شب عید ازاد کنن و به آغوش خونواده هاشون برگردونن.....مستانه مهاجر و آیدا پناهنده و شیوا حافظی...با اینکار دنیا و آخرت رو برای خودتون خریدید....گلی به جمال شما سه زن
بیشتر از یک ماه

اکران اسرافیل در مشهد...مستانه مهاجر.....تهیه کننده این فیلم به همراه عواملش با فروش بلیطهای این فیلم تونستن سه زن زندانی رو شب عید ازاد کنن و به آغوش خونواده هاشون برگردونن.....مستانه مهاجر و آیدا پناهنده و شیوا حافظی...با اینکار دنیا و آخرت رو برای خودتون خریدید....گلی به جمال شما سه زن

جدیدترین نظرات