دوزوج اهل سرپل ذهاب...بواسطه حمایت احسان علیخانی عزیز....در برنامه بهارنارنج شبکه سه...لحظه تحویل سال... با حضور خانواده ها..... به عقد هم دراومدن.....و من‌میدونم آقای علیخانی....چقدر مالی و معنوی از این جوونها حمایت کرد....خوشحالم که به وزین ترین شکل برنامه امسالش رو اجرا کرد و دنبال این سلبریتی و اون هنرمند برای کل کل انداختن با شبکه های دیگه نبود......همین است تفاوت احسان علیخانی.....و فاصله قابل توجه او باهمه و همه.......این بشری که وقتی نگاهش میکنی....حس میکنی میتونی از تمام رازها و دردهایت بگی.....با وجود اینکه میدونی میلیونها نفر دارن تماشات میکنن.....اعتماد و صداقت در وجودش موج میزند......تنگنای مالی و اینهمه هزینه برای خوشحال کردن هموطن آسیب دیده ات؟؟؟؟؟..بابا تو دیگه کی هستی!!!!!!.......چون من‌میدونم که چقدر درفشاراقتصادی و کاری و روحی بودی.......کاری که احسان برای این عزیزان زلزله زده کرد.....چه الان چه دراوج زلزله که کمک میلیاردی جمع کرد.......برادر برای برادرگاهی نمیکنه......نمیدونم جنس این بشر رو از چی ساختن...انقدر مهربان و دل رحم؟...و انقدر بی شعار.؟؟؟...خیلی منطق و درک به خرج دادی برادر.....که امسال رقابت بر سر آوردن هنرمند راه نینداختی...امسال اصلا جای این کارها نبود...مردمانی داشتیم خیلی مهمتر از هنرمندان و سلبریتیها.....که کوه زجر بودن...و شما دعوتشون کردی به برنامت..هتل...سفره عقداز بهترین جای تهران.....کادو و عطوفت از ته دل و مهمان نوازی باشکوه..... و حتی حضوراین حقیر بخاطر این بود که بله آخر رو از خانواده های عروس ها من گرفته بودم نه به عنوان بازیگر.......شاید بخاطر اینکه من و احسان علیخانی مثل مثل مثل خواهر و برادر هستیم.....نه همکار...من در تیم احسانم...من طرفدارشم.....نه بخاطر اجرای عالیش...صورت زیباش...کاریزمای به شدت منحصر به فردش......بلکه فقط بخاطر انسانیت حیرت انگیز او....زنده باشی حضرت علیخانی که یه ایران وابسته اخلاق و مرام و باورهای عمیق و انسانی تو شدن......خوش به حالت که خدا انقدر دوستت داره💖💖
کانکس...کانکس...کانکس.....کمکی که واقعا واقعا واقعا بهش احتیاج دارن.....اهالی سرپل ذهاب

پی نوشت:هیچکس...بیخودی....چیزی نمیشود..و..به جایی نمیرسد....چیزهایی هست که تو نمیدانی!!!
بیشتر از یک ماه

دوزوج اهل سرپل ذهاب...بواسطه حمایت احسان علیخانی عزیز....در برنامه بهارنارنج شبکه سه...لحظه تحویل سال... با حضور خانواده ها..... به عقد هم دراومدن.....و من‌میدونم آقای علیخانی....چقدر مالی و معنوی از این جوونها حمایت کرد....خوشحالم که به وزین ترین شکل برنامه امسالش رو اجرا کرد و دنبال این سلبریتی و اون هنرمند برای کل کل انداختن با شبکه های دیگه نبود......همین است تفاوت احسان علیخانی.....و فاصله قابل توجه او باهمه و همه.......این بشری که وقتی نگاهش میکنی....حس میکنی میتونی از تمام رازها و دردهایت بگی.....با وجود اینکه میدونی میلیونها نفر دارن تماشات میکنن.....اعتماد و صداقت در وجودش موج میزند......تنگنای مالی و اینهمه هزینه برای خوشحال کردن هموطن آسیب دیده ات؟؟؟؟؟..بابا تو دیگه کی هستی!!!!!!.......چون من‌میدونم که چقدر درفشاراقتصادی و کاری و روحی بودی.......کاری که احسان برای این عزیزان زلزله زده کرد.....چه الان چه دراوج زلزله که کمک میلیاردی جمع کرد.......برادر برای برادرگاهی نمیکنه......نمیدونم جنس این بشر رو از چی ساختن...انقدر مهربان و دل رحم؟...و انقدر بی شعار.؟؟؟...خیلی منطق و درک به خرج دادی برادر.....که امسال رقابت بر سر آوردن هنرمند راه نینداختی...امسال اصلا جای این کارها نبود...مردمانی داشتیم خیلی مهمتر از هنرمندان و سلبریتیها.....که کوه زجر بودن...و شما دعوتشون کردی به برنامت..هتل...سفره عقداز بهترین جای تهران.....کادو و عطوفت از ته دل و مهمان نوازی باشکوه..... و حتی حضوراین حقیر بخاطر این بود که بله آخر رو از خانواده های عروس ها من گرفته بودم نه به عنوان بازیگر.......شاید بخاطر اینکه من و احسان علیخانی مثل مثل مثل خواهر و برادر هستیم.....نه همکار...من در تیم احسانم...من طرفدارشم.....نه بخاطر اجرای عالیش...صورت زیباش...کاریزمای به شدت منحصر به فردش......بلکه فقط بخاطر انسانیت حیرت انگیز او....زنده باشی حضرت علیخانی که یه ایران وابسته اخلاق و مرام و باورهای عمیق و انسانی تو شدن......خوش به حالت که خدا انقدر دوستت داره💖💖 کانکس...کانکس...کانکس.....کمکی که واقعا واقعا واقعا بهش احتیاج دارن.....اهالی سرپل ذهاب پی نوشت:هیچکس...بیخودی....چیزی نمیشود..و..به جایی نمیرسد....چیزهایی هست که تو نمیدانی!!!

جدیدترین نظرات