بعضی وقتا در تلگرام یه موزیکایی به دستم میرسه که ناخوداگاه به دلم مینشینه...امشب به این آهنگ برخوردم که دوست عزیزی روی عکسام گذاشته بود..حمل برخودشیفتگی من نباشه..عین همون رو براتون میذارم...اول سالی...شاید حالتون بهتر بشه...
@evan.band

پیشم هرروز بمون
نه یه روز در میون
توواسم واجبی 
اره بابا واجبی
با شما هستم هواداران عزیز👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👦‍👦
بیشتر از یک ماه

بعضی وقتا در تلگرام یه موزیکایی به دستم میرسه که ناخوداگاه به دلم مینشینه...امشب به این آهنگ برخوردم که دوست عزیزی روی عکسام گذاشته بود..حمل برخودشیفتگی من نباشه..عین همون رو براتون میذارم...اول سالی...شاید حالتون بهتر بشه... @evan.band پیشم هرروز بمون نه یه روز در میون توواسم واجبی اره بابا واجبی با شما هستم هواداران عزیز👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👦‍👦

جدیدترین نظرات