درسته ما لازانيايى ها اجازه اكران عيد نداريم ولى اجازه تبريك عيد كه داريم😜عيد شما مبارك🌺و ديدار در سال ١٣٩٧ در سينماهاى سراسر كشور با فيلم سينمايى لازانيا😍
تهيه كننده: احمداحمدي
كارگردان: حسين قناعت 
طراح گريم: عبدالله اسكندري
@ahmadahmadi2
@lazaniamovie
@nafisehroshan 
@sj_razavian
بیشتر از یک ماه

درسته ما لازانيايى ها اجازه اكران عيد نداريم ولى اجازه تبريك عيد كه داريم😜عيد شما مبارك🌺و ديدار در سال ١٣٩٧ در سينماهاى سراسر كشور با فيلم سينمايى لازانيا😍 تهيه كننده: احمداحمدي كارگردان: حسين قناعت طراح گريم: عبدالله اسكندري @ahmadahmadi2 @lazaniamovie @nafisehroshan @sj_razavian

جدیدترین نظرات