یادش بخیر محله گل و بلبل که سال گذشته این موقع با رای مردم بهترین سریال سال شناخته شد.👏👏👏...رای مردم....نه لابی و پارتی بازی و مسائل سیاسی اجتماعی...
برای من افتخار بزرگی بود،👐
الان که عشق بچه ها رو میبینم...حسرت میخورم که چرا زودتر کار کودک اونم در این سطح فرهنگی نکردم👏
چه بهشتی بود محله مون
خانم‌چمنی همه بچه ها رو دوج داره شدیدبه مدت مدید☻❤❤❤❤❤
کارگردان:احمد درویشعلی پور
تهیه کننده: مسلم اقاجان زاده
نویسنده:محمد درویشعلی پور
و با حضور ستاره قلب بچه ها
عمو پورنگ گلمون 🙇🙌🙆و امیرمحمد خوش تیپ💆🙅🎅
@moslemaghajanzadeh 
@dariushfarziaee 
@amirmohamadmotaghian 
@ahmad_darvishalipour 
@mohammaddarvish 
#behnooshbakhtiari
بیشتر از یک ماه

یادش بخیر محله گل و بلبل که سال گذشته این موقع با رای مردم بهترین سریال سال شناخته شد.👏👏👏...رای مردم....نه لابی و پارتی بازی و مسائل سیاسی اجتماعی... برای من افتخار بزرگی بود،👐 الان که عشق بچه ها رو میبینم...حسرت میخورم که چرا زودتر کار کودک اونم در این سطح فرهنگی نکردم👏 چه بهشتی بود محله مون خانم‌چمنی همه بچه ها رو دوج داره شدیدبه مدت مدید☻❤❤❤❤❤ کارگردان:احمد درویشعلی پور تهیه کننده: مسلم اقاجان زاده نویسنده:محمد درویشعلی پور و با حضور ستاره قلب بچه ها عمو پورنگ گلمون 🙇🙌🙆و امیرمحمد خوش تیپ💆🙅🎅 @moslemaghajanzadeh @dariushfarziaee @amirmohamadmotaghian @ahmad_darvishalipour @mohammaddarvish #behnooshbakhtiari

جدیدترین نظرات