فردا ساعت ۲ ظهر برنامه من و شما از شبکه شما با برادر خوبم و بهترین دوستم اقای آرش ظلی پورنازنین.. یه جایی..چه بهتر که آخر سال باشه هرچی تو دلته رو میریزی رو دایره....مردم در مورد ماها دچار سو تفاهم های زیادی میشن...اونم بخاطر تیترای دروغ....ولی باور کنید خیلی جاها اشتباه میکنن....ما اونقدرام که میگن ادمای بیخودی نیستیم.....من که به اخلاقیات خیلی پایبندم......اخر سالی تورو خدا قضاوتمون نکنید به این راحتی...برنامه رو ببینید....هوروش بندم هست و دیگه حضرتیه برای خودش....تهیه کنندهم که هادی قندی عزیز که خودش قنده
بیشتر از یک ماه

فردا ساعت ۲ ظهر برنامه من و شما از شبکه شما با برادر خوبم و بهترین دوستم اقای آرش ظلی پورنازنین.. یه جایی..چه بهتر که آخر سال باشه هرچی تو دلته رو میریزی رو دایره....مردم در مورد ماها دچار سو تفاهم های زیادی میشن...اونم بخاطر تیترای دروغ....ولی باور کنید خیلی جاها اشتباه میکنن....ما اونقدرام که میگن ادمای بیخودی نیستیم.....من که به اخلاقیات خیلی پایبندم......اخر سالی تورو خدا قضاوتمون نکنید به این راحتی...برنامه رو ببینید....هوروش بندم هست و دیگه حضرتیه برای خودش....تهیه کنندهم که هادی قندی عزیز که خودش قنده

جدیدترین نظرات