بیشتر از یک ماه

سرکار خانم صدیقه کیانفرعزیزم....مادرعزیزم....کوتاهی ما رو ببخشید....بذارید پای ندونم کاریها و سر شلوغیای الکی زندگیهای بیهودمون.....ما وظیفه داشتیم روز مادر خدمت شما برسیم و دستتون رو ببوسیم....الان هم خیلی دیره....ولی بدون من بهنوش بختیاری همیشه شل و پلت بودم و هستم...روز مادر برشما مهربانترین مادر جهان مبارک باد.

جدیدترین نظرات