تا حالا پارتی کودکانه نرفته بودم...به مناسبت عید برای مامانا و بچه های سه تا هفت سال یه مهمونی مجوز دار رسمی....و دم دوستم مهسا گرم که یکی از قوی ترین دی جی های خانم ایرانه که فوق العاده ادم حسابی و محترمه و خودشم دوقلوی خوشگل داره
باید راه شادی رو یاد بگیریم...وگرنه میمیریم.....از مامانا و بچه هاشون فیلم نگرفتیم چون بی حجاب بودن..و گفتیم شاید دوس نداشته باشن فیلم بچشون جایی باشه.......ولی باید فقط میدیدن چقدر حال همشون یا همین جزقله جشن بهترشد
قراره بریم کرمانشاه برای بچه های زلزله زده پارتی کنیم🤣
بیشتر از یک ماه

تا حالا پارتی کودکانه نرفته بودم...به مناسبت عید برای مامانا و بچه های سه تا هفت سال یه مهمونی مجوز دار رسمی....و دم دوستم مهسا گرم که یکی از قوی ترین دی جی های خانم ایرانه که فوق العاده ادم حسابی و محترمه و خودشم دوقلوی خوشگل داره باید راه شادی رو یاد بگیریم...وگرنه میمیریم.....از مامانا و بچه هاشون فیلم نگرفتیم چون بی حجاب بودن..و گفتیم شاید دوس نداشته باشن فیلم بچشون جایی باشه.......ولی باید فقط میدیدن چقدر حال همشون یا همین جزقله جشن بهترشد قراره بریم کرمانشاه برای بچه های زلزله زده پارتی کنیم🤣

جدیدترین نظرات