ممنون از پذیرایی وی آی پی...در کنار اقای ماهی صفت عزیز و اهالی فوتبال و اقای حمید استیلی نازنین و کامبیز دیرباز و سام درخشانی که البته همشون رفته بودن شام بخورن اینجا....تشکر از امین ایقانی بابت دعوتش و دوستی همیشگیش
بیشتر از یک ماه

ممنون از پذیرایی وی آی پی...در کنار اقای ماهی صفت عزیز و اهالی فوتبال و اقای حمید استیلی نازنین و کامبیز دیرباز و سام درخشانی که البته همشون رفته بودن شام بخورن اینجا....تشکر از امین ایقانی بابت دعوتش و دوستی همیشگیش

جدیدترین نظرات