بیشتر از یک ماه

دیگه یه چیزایی رو نمیشه به روی خودت نیاری خندم‌میگیره خب.... سوفیا لورن رو مقایسه با چی میکنید؟

جدیدترین نظرات