بیشتر از یک ماه

لوان هفتوان....چندوقت پیش همسرم متنی مینوشت و وقتی فیلمنامشون رو خوندم...گفتم به نظرت کی برای این نقش دایی که انقدر عالی ودرست نوشتی مناسبه؟؟گفت فقط به اقای لوان هفتوان موقع نوشتنش فکر میکردم و گفتم چه بازیگر قابلی....چه انتخاب خوبی....و دیروز اینطور شد که لوان رفت...به همین سادگی...مرگ همین نزدیکی ست...تکبر و خودشیفتگی هم کاری ازش برنمیاد.....مرگ هر لحظه کنار ماست...حالا هی بچزونیم همدیگه رو....هی تهدید کنیم...هی پشت هم حرف بزنیم و همه رو مسخره کنیم و دست نیاز همه رو رد کنیم......روحت شاد مرد خوب و هنرمند

جدیدترین نظرات