دلت می‌خواست هزار میلیارد تومان داشته باشی؟
اگه داشتی باهاش چیکار می‌کردی؟

#چهارشنبه_سازی
#ایلیا
#پول_گنده
بیشتر از یک ماه

دلت می‌خواست هزار میلیارد تومان داشته باشی؟ اگه داشتی باهاش چیکار می‌کردی؟ #چهارشنبه_سازی #ایلیا #پول_گنده

جدیدترین نظرات