مهربانی آئین زمین است، پس به رسم مهربانش بذر گل‌ها را در دل خود می‌نشاند و صبورانه منتظر می‌ماند تا جوانه زدن درخت و رویش گل‌ها را با چشم خود ببیند.
امسال#عید_مهربان را همچون زمین با کمک به نیازمندان شروع  کنیم
تنها کافیست *780*1#
رو با تلفن همراهتون شماره گیری کنید
بیشتر از یک ماه

مهربانی آئین زمین است، پس به رسم مهربانش بذر گل‌ها را در دل خود می‌نشاند و صبورانه منتظر می‌ماند تا جوانه زدن درخت و رویش گل‌ها را با چشم خود ببیند. امسال#عید_مهربان را همچون زمین با کمک به نیازمندان شروع کنیم تنها کافیست *780*1# رو با تلفن همراهتون شماره گیری کنید

جدیدترین نظرات