بیشتر از یک ماه

شاید باورتون نشه...ولی دو هفته دیگه مونده به عید و خونه تکونی منزل و دل و روح و ظاهر امسال صورتمون...بدنمون....پوستمون رو هم خونه تکونی کنیم.....این روزها کلینیک تندیس در خدمت شماست...برای رسوندن شما به رویاهاتون...برای اینکه هرروز بیشتر پاک و تمیز و زیبا باشید...هرچیز خوبی رو باید تبلیغ کرد....هرچیزی که صورت و مو و پوست هموطنم رو قشنگتر میکنه....برای شما واجبه.....به تندیس سر بزنید....احوال خودتون رو بهتر کنید @clinic.tandis.official

جدیدترین نظرات