آهنگ "توقع ندارم" چطور بود؟نظرتون رو حتماً بنويسيد واسم🙏🏻❤️👑مرسي از حمايت هميشگيتون كه سربلندم ميكنيد هميشه،بعد از لطف خدا هميشه اميدم به تك تك شماست❤️
#behnambani #new #music #tavagho #nadaram #comment #love #god #fan #behnambani
بیشتر از یک ماه

آهنگ "توقع ندارم" چطور بود؟نظرتون رو حتماً بنويسيد واسم🙏🏻❤️👑مرسي از حمايت هميشگيتون كه سربلندم ميكنيد هميشه،بعد از لطف خدا هميشه اميدم به تك تك شماست❤️ #behnambani #new #music #tavagho #nadaram #comment #love #god #fan #behnambani

جدیدترین نظرات