رویداد تلخ نفتکش سانچی که به جان باختن ۳۲ تن از کارکنان آن منجر شد قلب همگان را جریحه‌دار کرد. بدین‌وسیله با خانواده جان‌باختگان و مردم ایران ابراز همدردی می‌کنم.
بیشتر از یک ماه

رویداد تلخ نفتکش سانچی که به جان باختن ۳۲ تن از کارکنان آن منجر شد قلب همگان را جریحه‌دار کرد. بدین‌وسیله با خانواده جان‌باختگان و مردم ایران ابراز همدردی می‌کنم.

جدیدترین نظرات