بیشتر از یک ماه

بالا خره مردم مهجورو ستمديده ايران عزيز بپا خواستن وبراى گرفتن حقشون فريادشون رو سر دادند. مردم شجاع ايران ، من هم در اين غربت غريب با شما عزيزان هم صدا هستم. زنده وجاويد باد ايران #بهروزوثوقى #behrouzvossoughi #vossoughi_behrouz

جدیدترین نظرات