قسمت سوم ساخت ايران٢ توزيع شد
سريال ساخت ايران٢ به تهيه كنندگى منصور سهراب پور و امير پروين حسينى به كارگردانى برزو نيك نژاد بعداز برگشت از شانگهاى چين و پايان فاز يك با جابجايى عوامل ، فاز دوم فيلمبردارى را از چند استان ايران و تهران آغاز كردند
بازيگران اصلى اين سريال عبارتند از : امين حيايى، سحر دولت شاهى، محسن كيايى، سارا بهرامى، مهران احمدى، اميرحسين رستمى و محمدرضا گلزار 
اسامى بازيگران مطرح كره اى و چينى تا چند روز آينده اعلام مى شود
شايان ذكر است قسمتهاى سريال ساخت ايران٢ هر چهارشنبه به طور منظم توزيع مى شود 
مدير روابط عمومى پروژه: روزبه معينى 
عكاس: مهرداد ناصرى
بیشتر از یک ماه

قسمت سوم ساخت ايران٢ توزيع شد سريال ساخت ايران٢ به تهيه كنندگى منصور سهراب پور و امير پروين حسينى به كارگردانى برزو نيك نژاد بعداز برگشت از شانگهاى چين و پايان فاز يك با جابجايى عوامل ، فاز دوم فيلمبردارى را از چند استان ايران و تهران آغاز كردند بازيگران اصلى اين سريال عبارتند از : امين حيايى، سحر دولت شاهى، محسن كيايى، سارا بهرامى، مهران احمدى، اميرحسين رستمى و محمدرضا گلزار اسامى بازيگران مطرح كره اى و چينى تا چند روز آينده اعلام مى شود شايان ذكر است قسمتهاى سريال ساخت ايران٢ هر چهارشنبه به طور منظم توزيع مى شود مدير روابط عمومى پروژه: روزبه معينى عكاس: مهرداد ناصرى

جدیدترین نظرات