اولين تيزر سريال پرستاره ساخت ايران ٢ به تهيه كنندگى امير  پروين حسينى و منصور سهراب پور به كارگردانى برزو نيك نژاد رونمايى شد✌️
بازيگران اصلى اين سريال عبارتند از : امين حيايى و محمدرضا گلزار ...محسن كيايى، سحر دولت شاهى، سارا بهرامى، مهران احمدى ، اميرحسين رستمى و بازيگران مطرح خارجى هم به آنها اضافه شده است
گروه و عوامل دو روز پيش وارد شهر شانگهاى در چين شدند
شايان ذكر است كه اولين قسمت ساخت ايران٢ روز ٢٩ فروردين توزيع مى شود
بیشتر از یک ماه

اولين تيزر سريال پرستاره ساخت ايران ٢ به تهيه كنندگى امير پروين حسينى و منصور سهراب پور به كارگردانى برزو نيك نژاد رونمايى شد✌️ بازيگران اصلى اين سريال عبارتند از : امين حيايى و محمدرضا گلزار ...محسن كيايى، سحر دولت شاهى، سارا بهرامى، مهران احمدى ، اميرحسين رستمى و بازيگران مطرح خارجى هم به آنها اضافه شده است گروه و عوامل دو روز پيش وارد شهر شانگهاى در چين شدند شايان ذكر است كه اولين قسمت ساخت ايران٢ روز ٢٩ فروردين توزيع مى شود

جدیدترین نظرات