بار ديگر زوج موفق حيايى و گلزار در كنار هم با <<ساخت ايران ٢ >>
پس از موفق بودن مجموعه ساخت ايران ١ سازندگان اين سريال بعد از ٦سال تصميم به ساخت سرى دوم از اين مجموعه با اضافه شدن ستاره هاى سرشناس گرفتند.
بازيگران اصلى  اين مجموعه امين حيايى و محمدرضا گلزار هستند كه به تازه گى محسن كيايى هم به ليست بازيگران پيوست
اسامى ديگر بازيگران اين مجموعه پر ستاره تا چند روز آينده اعلام مى شود
سريال نمايش خانگى <<ساخت ايران ٢ >> در ٢٦ قسمت به تهيه كنندگى منصور سهراب پور و سيد اميرپروين حسينى به كارگردانى برزو نيك نژاد در ايران و خارج از كشور كليد مى خورد.
@roozbeh_moeini
بیشتر از یک ماه

بار ديگر زوج موفق حيايى و گلزار در كنار هم با <<ساخت ايران ٢ >> پس از موفق بودن مجموعه ساخت ايران ١ سازندگان اين سريال بعد از ٦سال تصميم به ساخت سرى دوم از اين مجموعه با اضافه شدن ستاره هاى سرشناس گرفتند. بازيگران اصلى اين مجموعه امين حيايى و محمدرضا گلزار هستند كه به تازه گى محسن كيايى هم به ليست بازيگران پيوست اسامى ديگر بازيگران اين مجموعه پر ستاره تا چند روز آينده اعلام مى شود سريال نمايش خانگى <<ساخت ايران ٢ >> در ٢٦ قسمت به تهيه كنندگى منصور سهراب پور و سيد اميرپروين حسينى به كارگردانى برزو نيك نژاد در ايران و خارج از كشور كليد مى خورد. @roozbeh_moeini

جدیدترین نظرات