بیشتر از یک ماه

همراه با رضا و حميد عزيز در تايلند، پشت صحنه فيلم جديد عبدالرضا كاهانى كه هم اكنون مراحل فيلمبردارى را سپرى مى كند 🌹✋️ @roozbeh_moeini

جدیدترین نظرات