بیشتر از یک ماه

شوك بزرگ آخر سال !!! معلم سينماى ايران درگذشت على معلم عزيز هر چند كه باورش سخته ولى تو در دل اهالى هنر و سينما جا دارى و هرگز فراموش نخواهى شد تسليت به بانو آذر معماريان و پسر نازنينش اميد عزيز وجامعه هنر و سينماى ايران 🙏⬛️🙏

جدیدترین نظرات