بیشتر از یک ماه

تو اين روزا كه سيل اخبار بد،حال دلمون رو خراب كرده خبر نامزدي فيلم اصغر فرهادي عزيز در اسكار حالمونو بهتر كرد به اميد خبراي خوب و موفقيت همكارانم در#اسكار هفته خوبى داشته باشين 🌹🙌🌹 #اسكار#اصغر_فرهادى#تبريك#فيلم#سينما#بهترين

جدیدترین نظرات