بیشتر از یک ماه

اگر چه مردم وانمود می کنند که به حق احترام می‌گذارند، اما در برابر هیچ چیز غیر از "زور" سر فرود نمی‌آورند! Photo: @m.soh92

جدیدترین نظرات