بیشتر از یک ماه

. وقتی گذشته‌ات زنگ می‌زنه جوابش رو نده حرف تازه‌ای برای گفتن نداره @kamati_salon @mehdi.jaleh.parvar ❤️

جدیدترین نظرات